Замісна підтримувальна терапія (ЗПТ) є визнаним у світі та найбільш економічно ефективним методом лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів.

Зазвичай для ЗПТ використовують препарати метадону гідрохлорид (methadone hydrochloride) та бупренорфіну гідрохлорид (buprenorphine hydrochloride). 

У 2005 р. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) додала обидва препарати до свого Базового переліку основних лікарських засобів, а у 2009 році випустила настанови, де всім країнам рекомендовано зробити ЗПТ основним напрямком лікування людей, що мають залежність від опіоїдів.

Включення метадону та бупренорфіну до переліку основних лікарських засобів свідчить про доведену ефективність та безпечність зазначених препаратів.

Метадон — синтетичний препарат опійної групи, що є nu-агоністом опіоїдів. Метадон є опіоїдним агоністом повільної дії, який приймають перорально, тож він поступово потрапляє в мозок, із мінімальним ефектом ейфорії, що виникає після введення іншими шляхами, і водночас запобігає виникненню симптомів абстиненції.

Бупренорфін є напівсинтетичним опіоїдом, отриманим з алкалоїду морфіну. Бупренорфін є частковим агоністом і характеризується як агоністичною (подібною до опіатів), так і антагоністичною (блокує дію опіоїдів) активністю щодо опіоїдних рецепторів. Використання бупренорфіну для ЗПТ дає змогу пацієнтам, які перебувають на стадії відміни опіоїдів, мінімізувати симптоми відміни. Крім того, якщо його регулярно приймати як підтримувальний препарат, бупренорфін зазвичай знижує тягу до незаконних опіоїдів у людей, котрі фізично залежать від опіоїдів.

Лікування осіб, які мають залежність від опіоїдів, із використанням препаратів ЗПТ має довгу історію. Так, метадон використовують у світі з 1960 р., бупренорфін — з 1976. За тривалий час використання здійснено чимало досліджень з метою оцінити ефективність такого виду лікування.

Впровадження ЗПТ особам з опіоїдною залежністю у Сумській області розпочалось ще 12 років тому. Навесні 2008 року перші 20 пацієнтів почали щоденно відвідувати кабінет ЗПТ в КЗ Сумської обласної ради «Обласний наркологічний диспансер» (з 01.10.2019 – КНП Сумської обласної ради «Обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань») і отримувати лікування препаратом Еднок (бупренорфіну гідрохлорид) та медико-соціальні послуги. Згодом лікування було розпочато і препаратами метадону гідрохлориду.

Станом на 01.06.2020 ЗПТ та медико-соціальні послуги у місті Суми отримують вже 326 пацієнтів. Слід відмітити, що 20,6% пацієнтів є ВІЛ-інфікованими, 8,9% мають гепатит В, 69,6% – з гепатитом С і 11% – хворіють на туберкульоз.

На 2020 рік між КНП Сумської обласної ради «Обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань» та Національною службою здоров’я України (НСЗУ) підписано Договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Медичною послугою, згідно цього Договору, є організація надання комплексу заходів, спрямованих на забезпечення лікування з використанням препаратів ЗПТ (замісної підтримувальної терапії).

Послуги надаються з дотримання відповідних порядків надання медичної допомоги та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, примірних табелів  матеріально-технічного оснащення. Послуги надаються особам із встановленим діагнозом F11 «Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів шляхом надання комплексу заходів, спрямованих на забезпечення лікування з використанням препаратів  замісної підтримувальної терапії».

Медичний персонал кабінету ЗПТ є відповідальним  за проведення послуг ЗПТ та допущений до роботи з наркотичними препаратами для проведення замісної підтримувальної терапії.

Обсяг послуг відповідно до потреб пацієнта, які надаються:

 • видача препаратів та  контроль прийому препарату під наглядом безпосередньо  в кабінеті ЗПТ,
 • забезпечення організації видачі препаратів за рецептом або безпосередньо з ЛПЗ для самостійного прийому в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома (який створюється за наявності супутньої патології, що перешкоджає щоденному відвідуванню кабінету ЗПТ),
 • вживання заходів щодо забезпечення безперервності ЗПТ у разі госпіталізації хворих (планової чи екстреної) в стаціонарні відділення ЛПЗ (загального профілю чи спеціалізовані),
 • контроль за цільовим використанням отриманих хворим Препаратів за рецептом або безпосередньо з ЛПЗ для самостійного прийому в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома, лікар періодично, але не рідше одного разу на 30 діб.

Складання плану спостереження та лікування:

 • розробка плану спостереження та лікування;
 • оцінка прихильності до лікування, визначення чинників, які негативно впливають на їх формування  та проведення відповідного плану лікування;
 • перегляд планів лікування 1 раз на місяць та індивідуально в залежності від стану та потреб.

Моніторинг лікування:

 • контроль регулярності та своєчасності відвідувань до  плану спостереження та лікування;
 • контроль виконання направлень до інших закладів охорони здоров’я та врахування результатів їх виконання;
 • відслідковування побічних реакцій та ефективності препаратів ЗПТ;
 • реагування на   побічні реакції та забезпечення ефективності призначених дозувань;
 • врахування особливостей взаємодії препаратів ЗПТ із іншими лікарськими засобами, в тому числі антиретровірусними, протитуберкульозними, знеболюючими тощо.

Скринінги, направлення для подальшої діагностики та встановлення діагнозу, лікування у випадках позитивного результату:

 • туберкульоз (скринінгова  анкета, скерування на флюорографічне та рентгенологічне обстеження);
 • ВІЛ;
 • гепатити  В і С;
 • на вживання ін’єкційних опіоїдів;
 • скринінг на наявність депресії, тривожних розладів.

Консультування та інформування, щодо профілактики інфікування ВІЛ, вірусними гепатитами, інфекціями, що передаються статевим шляхом, передозувань та ризиків, пов’язаних з вживанням психоактивних речовин.

Кабінет ЗПТ працює  щоденно.

Адреса: місто Суми, вулиця Білопільський шлях, 22 (І поверх чотириповерхової будівлі).

Доведено, що участь у програмі ЗПТ має значні переваги як для самого хворого, так і для суспільства загалом, оскільки дає змогу:

 • зменшити вживання заборонених опіоїдів;
 • знизити рівень злочинності, пов’язаної зокрема з потребою здобуття коштів на придбання нелегальних наркотиків;
 • зменшити смертність у результаті передозувань та передчасну смертність, що пов’язана із вживанням наркотиків (серцево-судинні захворювання, сепсис тощо);
 • покращити соціальне функціонування (працевлаштування, відновлення зв’язків, батьківських обов’язків тощо);
 • зменшити ризиковану поведінку, пов’язану з поширенням ВІЛ-інфекції, гепатитів B і C серед людей, які вживають наркотики ін’єкційно, покращити профілактику передавання ВІЛ від матері до дитини;
 • створити умови для ефективного лікування СНІДу, ТБ і супутніх захворювань (сепсис, гнійні інфекції, гепатити В і С, трофічні виразки, флебіти);
 • покращити соматичне здоров’я пацієнтів.

У країнах, де епідемія ВІЛ/СНІДу поширюється насамперед завдяки ін’єкційному споживанню наркотиків, головним чинником, що може вплинути на її зупинення, є лікування наркозалежності з використанням препаратів ЗПТ.

Умови ефективності ЗПТ

ЗПТ є одним з найбільш ефективних методів лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів. При цьому на ефективність програми впливають певні чинники:

 • правильність призначення препарату (діагноз (МКХ-10) «синдром залежності від опіоїдів»);
 • правильність призначеної дози (врахування індивідуальних потреб, дотримання принципу призначення низьких початкових доз та високих підтримувальних, дотримання рекомендацій щодо терапевтично ефективних доз);
 • безперервне і тривале лікування (відсутність обмежень щодо строку лікування, включно із можливістю довічного лікування з огляду на розуміння залежності не як гострого стану, а як хронічної хвороби);
 • поєднання фармакологічного лікування із заходами психосоціального супроводу;
 • доступність лікування у зв’язку з коморбідними станами (зв’язки зі службами ВІЛ, ТБ, інтеграція послуг тощо).

Окрім своєї ефективності у попередженні ВІЛ-інфекції, ЗПТ також знижує ризики інфікування гепатитом С, підвищує прихильність до лікування ВІЛ та зменшує ризики передозування. Багато споживачів ін’єкційних наркотиків вперше вступають у контакт з медичними працівниками за допомогою програм ЗПТ, а потім вже отримують доступ до інших медичних послуг.

Статистика

В Україні програму ЗПТ впроваджують із 2004 р., а з 2017 р. її повністю фінансує держава.

За оцінними даними біоповедінкового дослідження, в України налічується 317 000 людей, які вживають наркотики ін’єкційно. З них 200 661 — споживачі опіоїдів (63,3% від загальної кількості ЛВНІ), 38 674 (12,2%) — споживачі стимуляторів та 77 665 (24,5%) — споживачі одночасно кількох наркотичних речовин.

Відповідно до міжнародних рекомендацій (ВООЗ, ЮНЕЙДС), ЗПТ має охоплювати не менше 35% хворих, особливо для країн з високим тягарем ВІЛ/СНІДу, тоді як в Україні програма ЗПТ охоплює 5,8% від оцінної чисельності споживачів опіоїдів.

Замісна підтримувальна терапія не є панацеєю від наркотичної залежності — це лікування хронічного захворювання. Деякі пацієнти програми можуть потребувати терапії впродовж багатьох років, а хтось — протягом усього життя.

На фото: персонал кабінету ЗПТ КНП Сумської обласної ради «Обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань»

Замісна підтримувальна терапія (ЗПТ) у м. Суми