21 квітня в Україні відбудеться другий тур виборів Президента України за кого саме віддати свій голос – справа кожного. Однак не менш важливим є те, як зробити це правильно.

Стаття 38 Конституції України передбачає, що громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Народне волевиявлення в Україні здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

Наближається 21 квітня 2019 року – другий тур виборів Президента України. Як свідчить практика, пересічному громадянину важко розібратися у виборчому законодавстві України. Практичні поради допоможуть ознайомитися з алгоритмами дій під час виборів Президента України.

Насамперед нагадую, хто такі виборці. Виборцями є громадяни України, яким на день виборів виповнилося 18 років. Участь громадян України у виборах Президента України є добровільною, тобто ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах. Також виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.

Голосування на виборах Президента України є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.

Кожний виборець голосує на виборах Президента України особисто. Голосування за інших осіб, а також передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняються. Відповідно до положень Закону України «Про вибори Президента України», допомога виборцю з особливими потребами, який не може самостійно заповнити виборчий бюлетень чи опустити його у виборчу скриньку, у виконанні цих дій відповідно до його волевиявлення та у порядку, встановленому законом, не вважається голосуванням замість цього виборця.

Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним!

Голосувати можна буде або на виборчій дільниці, до якої належить виборець за місцем своєї реєстрації, або ж на яку він тимчасово змінив місце голосування.

Вирушаючи на дільницю, не забудьте взяти із собою документ, який посвідчує громадянство України. Відповідно до чинного законодавства ними є: паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон (у формі книжечки або у формі ID картки); дипломатичний паспорт; службовий паспорт; тимчасове посвідчення громадянина України. Пред’явивши один із цих документів члену ДВК, ви отримаєте виборчий бюлетень, щоб проголосувати.

Прийшовши на свою виборчу дільницю та зайшовши безпосередньо до приміщення для голосування, потрібно:

1) знайти табличку з назвою вулиці та номером будинку проживання і підійти до відповідного столу;

2) пред’явити члену ДВК документ, що посвідчує особу та громадянство України;

3) за наявності особи у списку виборців на цій дільниці – поставити в ньому у відповідній графі підпис про отримання виборчого бюлетеня.

В цей час, коли один член комісії надасть вам можливість підписатися за бюлетень, інший член виборчої комісії має вписати в контрольних талонах кожного з бюлетенів своє прізвище, ініціали, розписатися та проставити номер, за яким особу внесено до списку виборців на дільниці. Потім він надасть вам на підпис бюлетені. Підпишіться у визначеному місці контрольного талону і передайте бюлетені члену ДВК.

Після того, як член виборчої комісії відокремить від бюлетенів контрольні талони, ви можете брати бюлетені і прямувати до кабіни для таємного голосування.

Зверніть увагу, щоб безпосередньо на виборчому бюлетені ніхто не поставив будь-які позначки, окрім зазначених вище. Інакше при підрахунку голосів позначений чимось бюлетень можуть не врахувати.

Виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного для голосування.

Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування. Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім членів виборчої комісії, кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів.

Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам. Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає бюлетені), заохочення або змушування шляхом підкупу, погроз або іншим способом виборців до передачі бюлетеня іншим особам забороняється.

У виборчому бюлетені для голосування виборець робить позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кандидата на пост Президента України, за якого він голосує. Виборець може голосувати лише за одного кандидата.

Виборець опускає заповнений виборчий бюлетень у виборчу скриньку, забезпечуючи при цьому таємницю голосування. Виборець, який не може внаслідок фізичних вад самостійно опустити їх до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це іншій особі у своїй присутності, крім членів виборчої комісії, кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів.

Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця.

Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування дільнична виборча комісія в останній день перед днем виборів на своєму засіданні виготовляє витяг зі списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно, поштою або через інших осіб подає власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням місця перебування виборця. Така заява разом із довідкою медичної установи про стан здоров’я виборця повинна бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів. Заява є зобов’язанням виборця забезпечити умови для дотримання вимог щодо порядку голосування, передбачених законом.

Виборець чи члени його сім’ї не можуть відмовити у присутності при проведенні голосування членів комісії, які проводять голосування, а також офіційних спостерігачів, кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, які мають право бути присутніми при проведенні голосування. У разі відмови допустити зазначених осіб у приміщення, де перебуває виборець, йому відмовляється у проведенні голосування за місцем його перебування.

Будьте свідомими, не ігноруйте другий тур виборів 2019 року. Реалізуйте виборче право, прийдіть на виборчу дільницю 21 квітня та віддайте свій голос за кандидата!

Оксана Бойченко,
юрисконсульт комунального закладу Сумської обласної ради «Обласний наркологічний диспансер»

Як реалізувати своє виборче право?