Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» з 1 січня 2020 року реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюється для всіх видів медичної допомоги через уповноважений центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення – Національну службу здоров’я України (далі – НСЗУ). Підписати договір з НСЗУ та приєднатися до програми медичних гарантій зможуть заклади, що діють у формі комунального некомерційного підприємства, згідно з вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я».

Зважаючи, що з 2020 року заклади усіх рівнів надання медичної допомоги, у тому числі заклади, які надають екстрену медичну допомогу, отримуватимуть оплату через НСЗУ, Сумською обласною радою, яка є власником обласних комунальних закладів, прийнято рішення від 22.02.2019 «Про реорганізацію комунальних закладів та установ охорони здоров’я».

Медичні працівники, які надаватимуть медичну допомогу за програмою медичних гарантій, повинні відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам, встановленими чинними нормативно-правовими актами України, а саме Постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. № 285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики», наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.2002 № 117 «Про впровадження випуску Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 “Охорона здоров’я”», наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2007 №742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою».

Обов’язковими умовами для укладання договорів з НСЗУ є:

автономізація закладу (договір укладається з надавачем будь-якої організаційно-правової форми окрім бюджетної установи);

наявність діючої ліцензії на провадження діяльності з медичної практики та ліцензії на провадження обігу наркотичних речовин та прекурсорів (за потреби);

комп’ютеризація та інформатизація закладу – наявність відповідної медичної інформаційної системи (МІС), яку підключено до центральної бази даних Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Заклади охорони здоров’я повинні долучитись до програми медичних гарантій з 1 квітня 2020 року. У зв’язку з цим враховано збереження до 1 квітня 2010 року надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. З метою підтримки закладів охорони здоров’я, які не надають послуги за програмою медичних гарантій, можливо буде передбачена з 1 квітня 2020 року нова субвенція на здійснення підтримки окремих закладів охорони здоров’я.

Оплата комунальних послуг закріплена в Бюджетному кодексі України за місцевими бюджетами. Місцева влада, як власник закладів охорони здоров’я зобов’язана забезпечити доступність цих закладів для жителів міста, села, області. Капітальні видатки (наприклад ремонт закладів, закупівля обладнання тощо) є інвестиціями громади у свій заклад охорони здоров’я.

Оксана Бойченко – юрисконсульт

комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань»

Фінансування закладів охорони здоров’я у 2020 році