25 вересня 2020 року було опубліковано наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження переліку типів закладів охорони здоров’я та переліку посад медичних та інших працівників, для яких встановлюються доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARSCoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення, що мають право на встановлення доплати до заробітної плати з 01 вересня 2020 року до 31 грудня 2020 року» від 03 вересня 2020 року №2021 (далі – Перелік). До вказаного Переліку не увійшли працівники закладів охорони здоров’я, які працюють на посадах професіоналів з вищою немедичною освітою, і забезпечують безпосереднє надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARSCoV-2.

Це, зокрема, бактеріологи, біологи, біохіміки, вірусологи, генетики, мікробіологи, імунологи.

Вказана категорія працівників, з огляду на незадовільну укомплектованість лабораторної служби лікарськими кадрами та відповідно до положень наказу МОЗ України «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю» від 25 грудня 1992 року №195 та наказу МОЗ України «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я» від 12 серпня 2009 року № 588, залучалася до роботи на лікарських посадах (зокрема лікарів-лаборантів) у закладах охорони здоров’я та зберегла право на подальшу роботу на лікарських посадах тих же найменувань та атестацію на кваліфікаційну категорію з лікарських спеціальностей із відповідною оплатою праці.

Номенклатура спеціальностей зазначених працівників затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 серпня 2009 р. №588.

На сьогоднішній день до 90 % працівників лабораторних підрозділів закладів охорони здоров’я, що здійснюють тестування населення на COVID-19, належать саме до категорії професіоналів із вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я.

Крім того, вказані посади наявні у Переліку посад медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, та лікування пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України 15 липня 2020 року № 1604, що також свідчить про характер та умови роботи, виконуваної такими працівниками, а також зумовлює їх право на відповідні доплати до заробітної плати при продовженні роботи у незмінних умовах праці.

Натомість 09 жовтня 2020 року на адресу Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (далі – СПО об’єднань профспілок) надійшов лист Міністерства охорони здоров’я України за № 10-13/30055/2-20 від 09.10.2020 (далі – лист МОЗ України від 09.10.2020) про погодження наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.09.2020 №2215 «Про внесення змін до Переліку посад медичних та інших працівників закладів комунальної форми власності крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги) та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARSCoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення, що мають право на встановлення доплати до заробітної плати з 01 вересня 2020 року до 31 грудня 2020 року» (далі – Наказ №2215).

Згідно з преамбулою доданого до листа МОЗ України від 09.10.2020 тексту Наказу №2215 він розроблений «Відповідно до абзацу п’ятого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 року № 610 «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я»…».

Листом від 12 жовтня 2020 року за №01-07/122 Профспілкою на адресу СПО об’єднань профспілок надано зауваження до Наказу №2215 щодо необхідності доповнення Переліку працівників посадами професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я (бактеріолог, біолог, біохімік, вірусолог, генетик, мікробіолог, імунолог) та низкою інших посад.

Проте зі змісту Довідки про погодження Наказу № 2215, наданої Профспілці 12 жовтня 2020 року, вбачається, що зазначена пропозиція не була врахована оскільки: «Наказ розроблений на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я», в якому передбачено встановлення доплат таким категоріям працівників: лікарям (незалежно від посад); фахівцям, які відповідають кваліфікаційним вимогам, затвердженим Міністерством охорони здоров’я; молодшим медичним сестрам.».

Виходячи з викладеного, з метою встановлення належної та справедливої оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARSCoV-2, доцільно внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я» від 19 червня 2020 р. № 610, а саме доповнити перелік медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, яким встановлюються доплати до заробітної плати професіоналами з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я.

Оксана Бойченко – юрисконсульт

комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань»

Біологи, які працюють у закладах охорони здоров’я та надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 заслуговують на доплату до заробітної плати