Психіатричне відділення № 1 розташоване за адресою: місто Суми, вулиця Троїцька, 48
Режим роботи-цілодобовий.

Надання психіатричної допомоги населенню Сумської області

Психіатрична допомога — це комплекс спеціальних заходів, спрямованих на профілактику, раннє виявлення (у тому числі шляхом проведення профілактичних оглядів), діагностику психічних розладів, а також лікування, нагляд, догляд, медичну, психологічну та соціальну реабілітацію осіб з порушеннями психічного здоров’я. Передбачається надання психіатричної допомоги на трьох рівнях, однак на кожному з них вона відрізнятиметься за обсягом послуг, термінами їх надання та професійним рівнем фахівців.

Психіатрична допомога має особливості, що відрізняють її від надання допомоги іншими фахівцями. Будучи спеціалізованою допомогою (що теоретично відносить її до вторинного і третинного рівнів), має у своєму складі дільничних лікарів-психіатрів (дільничних лікарів-наркологів), що покладає на неї функції первинного рівня надання допомоги для пацієнтів із психічними розладами, зокрема внаслідок вживання психактивних речовин.

Крім того, Законом України «Про психіатричну допомогу», ст. 6 «Конфіденційність відомостей про стан психічного здоров’я особи та надання психіатричної допомоги», обмежується надання інформації про стан психічного здоров’я хворих і надання їм психіатричної допомоги, що не може не враховуватися під час реформування системи охорони здоров’я взагалі та системи надання психіатричної допомоги зокрема.

Згідно з Європейським планом дій з питань охорони психічного здоров’я Україна взяла на себе низку важливих зобов’язань. Це, зокрема, створення спеціалізованої служби, діяльність якої спрямована на охорону психічного здоров’я уразливих верств населення, налагодження партнерської співпраці міністерств і відомств у цій галузі, прийняття стратегії розвитку кадрових ресурсів (з метою забезпечення достатньої кількості кваліфікованого персоналу в службах охорони психічного здоров’я).
З минулого. На початку 20 сторіччя психічно хворих з міста Суми направляли до міста Харків, тому що в нашій області спеціалізованих лікувальних закладів не було.

У відповідності з рішенням Сумського облвиконкому від 29.10.1977 року № 597 і рішенням колегії МОЗ УРСР від 10.08.1978 року в жовтні 1979 року в місті Суми створений самостійний обласний психоневрологічний диспансер. Диспансер надавав допомогу дорослому та дитячому населенню міста Суми та Сумської області.

Тільки в 1980 році у вивільненій споруді Будинку малят (Дитячі ясла-з 1930 року) за адресою Свердлова, 16, розміщено Сумський обласний психоневрологічний диспансер. Споруду за цією адресою було зведено у середині 30-х років 20 сторіччя на початку інтенсивного будівництва об’єктів соціально-побутового призначення в Україні за типовими проектами.

Рішенням Сумської обласної ради від 24.11.2017 року «Про реорганізацію комунальних закладів охорони здоров’я», Сумський обласний клінічний психоневрологічний диспансер припинив юридичну діяльність. В результаті реорганізації правонаступником майна, майнових прав та обов’язків комунальних закладів, є комунальний заклад Сумської обласної ради «Обласний наркологічний диспансер».

У зв’язку з проведеною реорганізацією комунального закладу Сумської обласної ради «Обласний наркологічний диспансер» згідно рішення Сумської обласної ради сьомого скликання від 22.02.2019 «Про реорганізацію комунальних закладів та установ охорони здоров’я» шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань»

На сьогодні психіатричне відділення №1 є структурним підрозділом КНП СОР «Обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань». Дивний збіг обставин, але до 1980 року психіатричне відділення знаходилось у цокольному поверсі по вулиці Троїцькій, 48, в минулому-будівля Духовного училища (початок 20 сторіччя, яке було зведене у 1888 році). На теперішній час психіатрична служба міста знову розташована в цій же будівлі.

Відділення розгорнуто на 60 ліжок (35 ліжок для чоловіків та 25 ліжок для жінок). Режим роботи-цілодобовий. У своїй структурі відділення має пости чергових сестер медичних, палати для пацієнтів, холи для прогулянок, прогулянковий дворик для пацієнтів, буфетні кімнати, процедурні кабінети та інші службові приміщення, які оздоблені з урахуванням сучасних вимог з функціоналу та комфорту.
Відділення очолює завідувач, лікар психіатр вищої кваліфікаційної категорії БОНДАРЕНКО Катерина Юріївна. Лікарі-ординатори: лікар-психіатр вищої кваліфікаційної категорії АЛІМОВ Олексій Володимирович, лікар-психіатр другої кваліфікаційної категорії ІЩУК Наталія Володимирівна, лікар-психіатр другої кваліфікаційної категорії ЧІГРІНА Віта Олексіївна. Старша сестра медична-вища кваліфікаційна категорія – ГРЕБЕНЮК Яна Миколаївна.

Особовий склад відділення-молодші медичні спеціалісти з медичною освітою-висококваліфіковані фахівці, які постійно працюють над удосконаленням своїх знань та практичних навичок та досвідчені молодші медичні сестри по догляду.

Діяльність відділення визначається чинним законодавством України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями та постановами Кабінету Міністрів України, Ради народних депутатів, наказами й розпорядженнями державної адміністрації та органом охорони здоров’я державної адміністрації, статутом КНП СОР «Обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань», Положенням про відділення, наказами та розпорядженнями головного лікаря.

Психіатричне відділення №1 надає спеціалізовану висококваліфіковану лікувально-діагностичну допомогу ІІІ рівня особам, які страждають на психічні розлади в умовах стаціонару, здійснює військову та трудову експертизи. Є клінічною та учбовою базою курсу психіатрії, медичної психології та наркології медичного інституту Сумського державного університету, заочного навчання лікарів-інтернів за фахом «Психіатрія» та «Наркологія».

У відділенні забезпечується:

 • якісне стаціонарне психіатричне обстеження осіб з встановленням обґрунтованого клінічного діагнозу психічного розладу у особи, а також висновку щодо необхідності медико-соціальної реабілітації;
 • ефективне медикаментозне та немедикаментозне лікування відповідно до стандартів, здійснення заходів медико-соціальної реабілітації;
 • ефективний психіатричний нагляд за особою, безпека при наданні психіатричної допомоги, використання найменших з можливих обмежень щодо пацієнта;
 • здійснення повноцінного догляду за пацієнтом, з урахуванням, в міру можливого, його побажань та призначень;
 • надання медичної допомоги з приводу супутніх захворювань з залученням консультантів;
 • надання екстреної медичної допомоги;
 • формування терапевтичного середовища;
 • постійний пошук та впровадження високоефективних провідних методів і засобів лікування;
 • захист прав та законних інтересів осіб при наданні психіатричної допомоги.

Пацієнтам відділення проводять обстеження:

 • загальний аналіз крові
 • глюкоза крові
 • біохімічний аналіз крові
 • аналіз крові на РМП
 • загальний аналіз сечі
 • аналіз калу на яйця гельмінтів
 • флюорографія
 • електрокардіографія
 • ультразвукові дослідження

Також, за адресою вулиця Троїцька, 48, крім психіатричного відділення № 1, функціонують:

 • виїзна спеціалізована бригада швидкої медичної допомоги
 • відділення амбулаторної судово-психіатричної експертизи
 • фізіотерапевтичний кабінет.

Згідно до вимог статті 25 Закону України «Про психіатричну допомогу» пацієнти відділення мають право на утримання в психіатричному закладі лише протягом строку, необхідного для обстеження та лікування.

Терміни стаціонарного лікування визначаються лікарем психіатром для кожного пацієнта індивідуально в залежності від його психічного стану. Пацієнти, які потребують тривалого лікування можуть бути переведені, за їх згодою (у випадку відсутності згоди – за рішенням суду) до інших відділень Закладу або інших психіатричних закладів.

До психіатричного відділення №1 госпіталізують:

 • осіб, що по своєму психічному стану потребують лікувально-діагностичних заходів в умовах психіатричного стаціонару;
 • осіб, що направляються в установленому законом порядку на стаціонарне обстеження з приводу трудової та військової експертизи.
 • осіб, котрі потребують стаціонарного лікування приймаються до психіатричного відділення за направленням лікарів-психіатрів амбулаторно-поліклінічного відділення, районних психіатрів, лікарів спеціалізованої бригади швидкої медичної допомоги (психіатричної), а також без будь-якого направлення приймаються хворі, які потребують невідкладної психіатричної допомоги.

Умовами для прийому пацієнтів до психіатричного відділення №1 є усвідомлена письмова згода хворого або його законного представника, за винятком випадків, передбачених статтями 13, 14 Закону України «Про психіатричну допомогу».