На сучасному етапі в патогенезі розвитку артеріальної гіпертензії все більше уваги приділяється дисфункції ендотелію (ДЕ). При нормальному функціонуючому ендотелію забезпечується підтримка балансу між її найважливішими функціями: вазодилятацією і вазоконстрикцією, взаємодією між факторами росту тканин та чинниками, що впливають на запальні процеси й визначають взаємодію анти- та прооксидантої та анти- і протромботичних систем. Функціональний стан ендотелію один з факторів, що впливають на перебіг атеросклеротичного ураження судинного русла різних басейнів. Одним з численних проявів ДЕ є порушення вазодилятаційної активності периферичних судин,яка різко знижується у хворих на артеріальну гіпертензію,аж до розвитку вазоконстрикторних реакцій.Це призводить до неадекватної відповіді судинного русла на вплив вазодилятаційних факторів,що сприяє стійкому підвищенню АТ. Підвищений АТ призводить до ураження органів-мішеней з розвитком ускладень,кінцевими точками яких є гіпертрофія лівого шлуночка,інсульт,інфаркт міокарда,нефропатія,хронічна ниркова недостатність,атеросклероз судин.Дисфункція ендотелія і артеріальна гіпертензія тісно пов’язані один з одним і розвиваються паралельно. На ранніх етапах формування ДЕ (дисфункція ендотелію) є зворотнім процесом.Тому актуальним є питання про ранню діагностику ДЕ у здорових осіб з несприятливим сімейним анамнезом по серцево-судинним захворювань і хворих на артеріальну гіпертензію.

Показання до обстеження :

1.Діагностика ДЕ у здорових осіб з несприятливим сімейним анамнезом по серцево-судинним захворювань

2. Діагностика ДЕ у хворих на артеріальну гіпертензію.

3.Діагностика ДЕ у осіб з факторами ризику розвитку артеріальної гіпертензії та ІХС( ішемічної хвороби серця)

4.Контроль динаміки змін вазодилятаційної здатності ендотелію на фоні лікування

Протипоказання до обстеження:

1.Абсолютні:

-гнійничкове ураження шкіри досліджуванної ділянки

-тромбофлебіти і артеріїти судин досліджуванної кінцівки

2.Відносні:

-підвищення артеріального тиску (САТ більше 180 мм.рт.ст.,ДАТ більше 120 мм.рт.ст)

-порушення ритму (часті екстрасистоли,тахісистолічна форма фібрілляції передсердь)

Проби, які проводяться в кабінеті функціональної діагностики

1.Ендотеліальна функція,окклюзійна проба– визначається потокозалежна вазодилятація в умовах реактивної постокклюзійної гіперемії плечової артерії,яка моделюється манжеточною окклюзією плечової артерії на 5 хвилин.

2.Ендотеліальна функція, проба з нітрогліцерином-визначається потоконезалежна вазодилятація,яка виникає після сублінгвального прийому нітрогліцерину

Визначення вазодилятаційної активності судин методом веноокклюзійної плетизмографії є найбільш доступним та безпечним методом,який не вимагає дороговартісного обладнання.

Данний метод використовується лікарями первинної ланки і лікарями кардіологами, неврологами з метою раннього виявлення порушень вазомоторної функції ендотелію судин як одного з ранніх проявів дисфункції ендотелію.